Tarihçe

Alpler bile küçük başlamıştır. Avrupa'nın kalbindeki dağlar gibi, Hoval da, sağlam ve köklü bir kuruluşa dönüştü.
1932
1942
1945
1946
1953
1955
1957
1957-1967
1960
1967
1967
1967
1970
1976
1979
1982
1984
1987
1993
1994
1999
2001
2001-2004
2004
2005
2006
2006-2008
2007
2008
2010

1932

Gustav Ospelt, ısıtma sistemlerini oluşturma yetkisini aldı.

1942

Temel taşı atıldı: basit bir fırın, merkezi bir ısıtma sistemine dönüştü. Gustav Ospelt, fikrinin patentini aldı ve EMPA, ilk kez bir test raporunda yüksek verimliliği teyit etti.

1945

"Hoval" markası tescil edildi. Bu isim, ısıtma ekipmanı inşası Ospelt Vaduz Liechtenstein anlamında gelmektedir.

1946

Avusturya ve İsviçre'deki şirketlerin kuruluşu ile ilk uluslararası olma girişimi.

1953

"roket" takma adlı entegre bir sıcak su tankı olan Hovaltherm'li ilk kazan, Avrupa kazan pazarında devrim yarattı.

1955

Çelik kazanlar için Friedrich Krupp ile yapılan bir lisans anlaşması, hızlı büyüme getirdi ve Hoval için Alman pazarının kapılarını açtı.

1957

Vaduz endüstri bölgesinde "Neugrut" sahası inşa edildi. O tarihten beri, burası, Hoval şirketler grubunun ana merkezidir.

1957-1967

Bu on yıl içinde, İngiltere ve İtalya'da şirketler kuruldu ve ek lisans anlaşmaları imzalandı.

1960

Sıvı, gaz ve katı yakıtlar için ayrı yanma haznesi olan ilk kompakt kombinasyon kazan, sekiz ayrı versiyonda pazara sunulmaya hazır.

1967

İlk yüksek performanslı kalorifer Modul-plu, bugün hala en yüksek sıcak su konforunu garanti ediyor ve en sıkı su hijyeni spesifikasyonlarını karşılarken, aynı zamanda değişen tepe şartları kapsamında üstün performans sergiliyor.

1967

Hoval bir kilometre taşını kutluyor: 100.000 kazan, Vaduz'dan ayrılıyor. Tüm Avrupa'da bu tarihe kadar, 350.000 Hoval kazanı üretilmişti.

1967

Hoval, ısı transferinde inanılmaz kazanç ve dolayısıyla verimlilik sağlayan "Fischgratrohr" tasarımı için ilk ısıtma yüzeyleri patentini aldı. 1972 ve 1979'da bunu diğer ısıtma yüzeyi patentleri takip etti.

1970

Ürün gamına, iklim kontrolü ve havalandırma sistemlerinde ve proses teknolojisinde ısı geri kazanma için endüstriyel havalandırma üniteleri ve alüminyum plakalı ısı eşanjörleri eklendi.

1976

Isı geri kazanımlı endüstriyel havalandırma alanları için merkezi olmayan ünite piyasaya sunuldu. Bu ünitelerin kullanımı, ısıtma enerjisi ihtiyacını yüzde 60'a kadar düşürmektedir.

1979

Trend belirleyen bir patentin tescili: kendinden yıkamalı termolitik ısıtma yüzeyi. Küçük ve orta ölçekli kazanların komple serisine, bu Hoval başarısının ismi verildi: adları "Lyt" ile bitmektedir.

1982

Hoval, endüstriyel alanlarda havalandırma ve ısıtmada daha da fazla verimlilik için eşsiz bir girdaplı hava distributörü olan Air-Injector'ı geliştirdi.

1984

Hoval, premiks (ön karışımlı) gaz brülörleri için Ruhrgas Deutschland ile birlikte bir geliştirme projesi başlattı. Bu brülörler, yanma sırasında özellikle düşük emisyon seviyelerini garanti etmektedir. Yeni geliştirme, Ultraclean® adı altında 1986 yılında seri üretime geçti.

1987

Ahşap gazlaştırma kazanı ile Hoval, ilk kez biyokütle için gazlaştırma teknolojisine odaklandı. Üç kademeli yanma yöntemi, pazar standardı haline geldi.

1993

1984 yılında başlayan en verimli gaz yoğuşma tasarımı ile ilgili araştırmalar, entegre bir alüminyum mikro-yapılı bir ısı eşanjörü olan patentli Hoval aluFer®'de zirveye çıktı. Enerji verimliliği, maliyet tasarrufları ve uzun bir hizmet ömrü, ilk kez 1994 yılında seri üretime giren yoğuşmalı gaz ünitelerinin tüm nesillerinin bir kaç avantajından sadece bir kaçıdır.

1994

İlk Hoval devridaimli soğutma ünitesinin patentli teknolojisi, sadece tek bir ünite ile yüksek salonların maliyet açısından etkin ısıtma ve soğutmasını sağlamaktadır.

1999

Hoval, devrim niteliğindeki ısıtma yüzeyli MultiJet® petrol yoğuşmalı kazanı piyasaya sundu. Bu ürünün jet teknolojisi, mükemmel verimlilik sağlayan optimum ısı transferi seviyelerine ulaşarak, çok sessiz çalışmasını sağlamaktadır ve sıradışı bir kompak tasarıma sahiptir.

2001

Alternatif enerjilerin kullanımı, pelet brülörler için yatay borulu brülörlerin gelişimi ile yeni bir boyut kazandı. Verimli, kompak, güvenilir ve rahat - bu kelimeler, BioLyt serisi tarafından ahşabın ısıya dönüşmesini tarif ediyor.

2001-2004

Hoval, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya'da kendi şubelerini açarak dünya çapındaki satış ağını genişletti.

2004

Hoval, sadece ısıyı değil, aynı zamanda nemi de transfer eden termal çarklı özel bir soğurma kaplaması geliştirdi. Bu teknoloji, HomeVent® kontrollü konut havalandırma sistemi gibi soğutma veya nem kontrolü özelliğine sahip havalandırma sistemleri yoluyla evde üstün konfor ve sabit, mükemmel iklim yaratmaktadır.

2005

Çin'deki 20 yıllık iş geçmişinden sonra, Hoval, Asya'da ilk satışlarını gerçekleştirdi.

2006

aluFer® ısı eşanjörüne dayalı ilk petrol yoğuşmalı ünite olan UltraOil®, seri üretime geçti. Bugün, bu seri, 16 ila 200 kilovatlık enerji verimi üreten çok başarılı bir seridir.

2006-2008

En son Hoval satış şirketleri, Romanya, İspanya, Fransa ve Hırvatistan'da açıldı.

2007

Soğutucu akışkan içermeyen bir devridaime sahip çevre dostu soğutma, sadece su tüketimini azaltmakla kalmayıp, aynı zamanda maksimum adiyabatik verimlilik seviyeleri de sağlamaktadır.

2008

Hoval,  Matrei (WPM), East Tyrol, Avusturya'da Wärmepumpen GmbH ile ısı pompası üretimine yatırım yaptı.

2010

Hoval, ısı transferi istasyonlarının ve kombine ısı ve güç santrallerinin yeni ticari sektörlerini piyasaya sürdü.