Geniş uygulama çözümleri
Maksimum esneklik

Çoklu ünitelerin kullanımı, sistemi  güvenilir hale getirmekle birlikte, çok farklı çalışma koşullarına da uyumlu hale getirir.

Patentli hava dağıtımı

Hava enjektörü, değişken çalışma koşulları altında optimal hava dağıtımını sağlar ve kullanılan alanda türbülansı engeller.  4 ila 25 metrelik yükseklik montajı için uygundur.

Kanalsız

İç mekan iklimlendirme sistemi, taze hava ve egzoz kanallarına gerek olmaksızın, taze havayı doğrudan iç kısımlara gönderir.  Bu durum, min alan gereklilikleri, hijyen ve verimlilik açısından avantajlıdır.

Tam kontrol

İç mekan iklimlendirme üniteleri, bireysel olarak düzenlenir ve zonlara göre kontrol edilir. Sistem, yerel şartlara esnek bir biçimde uyum sağlar.

Geniş uygulama çözümleri

Maksimum esneklik 

Hoval iç mekan iklimlendirme sistemi, enerji tüketimini asgari düzeye indirirken, geniş hacimli uygulamalarda rahat bir iklimlendirme oluşturur. Merkezi sistemlerin aksine, içerisinde bir sistemin çoklu ve  farklı iç mekan iklimlendirme ünitelerini barındırdığı modüler bir yapıya sahiptir. Bu durum, tüm aşamalarda maksimum uyarlanabilirlik ve esnekliği; planlama, kurulum, işletim ve bakım.  olarak sağlar.

Kaynak tasarruflu çalışma
Yüksek verimli hava dağıtımı, işletim masraflarını azaltır
Her türlü geniş alan için özel çözüm
Entegre kontrol elemanlarıyla, fişe takılmaya hazır halde teslim edilir.

Kanalsız Hijyen 

İç mekan iklimlendirme sistemleri, tavana veya çatı içerisine kurulur ve iç kısım boyunca dağıtılır.   Besleme havası ve egzoz kanallarına gerek olmaksızın, besleme havasını doğrudan iç kısımlara gönderir.   Bu durum, alan gereklilikleri, hijyen ve verimlilik açısından avantajlıdır.

Patentli Hava Dağıtımı 

Hoval'in iç mekan iklimlendirme sistemleri, enerji tasarrufunda uzmandır.  Çatıdan kaynaklanan ısı kaybını asgari düzeyde tutmak suretiyle, ısı katmanlaşmasını önler.  Yüksek havalandırma verimlilikleri sayesinde, daha az havanın dolaşması ve işlem görmesi gerekmektedir ve bu sayede, elektrik enerjisinden tasarruf edilirken, havalandırma ısısı şartları da düşer.

Tam Kontrol

Özellikle bağımsız sistemler için geliştirilen kontrol ve düzenleme sistemleri, kaynakların en iyi şekilde kullanımını güvenilir şekilde sağlar ve bu şekilde, işletim masraflarını da düşük tutar.  İç mekan iklimlendirme üniteleri, münferit olarak düzenlenir ve alanlara dayalı olarak kontrol edilir. Sistem, yerel şartlara esnek bir biçimde uyum sağlar.