TopVent® gas
Modüler gaz brülörü

Sistem, gerekli olduğu yerlerde ısı üretir ve ısıyı doğrudan geniş iç alana yönlendirir.  Herhangi bir kazan  veya boru tesisatı gerektirmez.

Hava Enjektörü

Otomatik olarak ayarlanabilen Hava Enjektörü, çatıdan kaynaklanan ısı kaybını asgari düzeyde tutmak suretiyle, iç alanlardaki sıcaklık katmanlaşmasını, metre yükseklik başına 0.15 K'ye kadar düşürür.

TopVent® gas

TopVent® gaz, iç havalı , karışım havalı veya taze hava ile ısıtmaya yönelik gaz ateşlemeli üniteleridir. Modüler gaz brülörü ile donatılmışlardır.

Özellikler:

  • Isıtma (gaz yakıtlı  ısı eşanjörlü) 
  • Taze hava temini (kanal bağlantısı) 
  • Karışım havası işlemi 
  • Resirkülasyon 
  • Hava enjektörüyle hava dağıtımı 
  • Filtreleme
Enerji tasarruflu çalışmayla ortaya çıkan düşük karbon emisyonu
Oransal gaz brülörü ile donatılmıştır
İhtiyaç olan yerde ısı enerjisi üretir.
Kısa kurulum süreleri