Kullanım Koşulları

  1. Genel Bilgiler

Hoval kurumsal websitesini, Hoval’in ulusal şirketlerinin websitelerini, Hoval’in distribütörlüğünü yapan partnerlerinin websitesini içeren Hoval Grup websiteleri, tıpkı diğer Hoval Grup websiteleri(bu noktadan sonra Hoval websiteleri olarak belirtilecektir)  gibi Hoval marka adı altında çalışmalarını sürdürmektedir. Hoval websiteleri, Hoval ulusal şirketleri ve Hoval distributor partnerleri ile işbirliği halinde Hoval Aktiengesellschaft, Austrasse 70, FL-9490 Vaduz tarafından işletilmektedir.

Kullanım koşulları ile ilgili sorularınızı info@hoval.com adresine e-mail olarak gönderebilirsiniz.Hoval Grup ürünleri ve servisleriyle ilgili genel sorularınızı direkt olarak Hoval ulusal şirketlerinin ilgili websitelerindeki iletişim adreslerine gönderebilirsiniz.

Hoval bu kullanım koşullarını istediği zaman değiştirme hakkına sahiptir ve aksi belirtilmediği sürece bu değişiklikler değişikliğin yapıldığı tarihte yürürlüğe koyulacaktır.

Hoval websitelerine erişerek, bilhassa bilgi ve servisleri kullanıp onları işleme koayarak, aşağıda belirtilen sözleşme şartlarını onaylamış olursunuz.


2. İçerikler, uygunluk ve yükümlülük

2.1 Hoval Ulusal Şirketleri kurumsal web siteleri

Tüm makul önlemlere rağmen, teknik hatalar, ihmaller ve baskı hataları  Hoval Ulusal Şirketleri web sitesi içeriğinden hariç tutulamaz. Hoval Ulusal Şirketlerinin kendi web sitelerinden temin edilen bilgiler ülkelere göre sınıflandırılır. Alınması mümkün tüm önlemleri almasına rağmen, Hoval ulusal firmaların genel yasal kurallarına uygun olmayan ya da kısmen uygun olan bazı bilgilerin belirli aralıklarla ele geçirilmesi ihtimalini elimine edemez . Hoval websitesinde yayınlanan fiyat listeleri, planlama dökümanları, işletme talimatları, kataloglar, imalatçı deklerasyonları, akış şeması ve elektrik şeması ve benzeri bilgilerin doğruluğu, bütünlüğü, güvenilirliği, güncelliği ve  yasallığı hakkında sorumluluk üstlenmemektedir. 

2.2 Hoval distribütör web siteleri

Hoval, Hoval Grup distribütörlerine ürünlerini ve hizmetlerini sunabilecekleri tek tip bir internet platformu sağlamaktadır. Distribütörler, Hoval Grubun bağımsız üçüncü şahıslarıdır. Hoval grup ürünleri ve hizmetleri hakkındaki bilgiler Hoval Grup tarafından sağlanmıştır. Distribütörler bağımsız olarak kendi bilgilerini bu web sitesinde yayınlayabilir.Bu özellikle şirket bilgisi, iletişim adresleri, hizmetler hakkında bilgi ve genel teslimat koşulları danışmanlığı ile ilgilidir. İç prosedürler altında, distribütörler tarafından yayınlanan bilginin içeriği Hoval tarafından düzenli olarak doğrulanacaktır. Bununla birlikte, yayınlanacak bilgilerin yasal çerçevede uyumlu olmaması ya da kısmen uyumlu olması ihtimali Hoval tarafından hariç tutulamaz . Hoval distribütörler tarafından yayınlanan bilgilerin doğruluğu,bütünlüğü,güvenilirliği,güncelliği ve yasallığı hakkında herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.

2.3. Üçüncü şahıs web siteleri ile bağlantılar

Hoval web sitesindeki bazı bağlantılar üçüncü şahıs web sitelerine yönlendirmektedir. Bu bağlantılar Hoval’in etki alanından çıkmaktadır. Bu nedenle Hoval  diğer web sitelerindeki  tekliflerin, ürünlerin ve hizmetlerin; doğruluğu, tamlığı, izin verilebilirliği, güncelliği ve yasallığı hakkında herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.


3. Bağlayıcı Olmayan Teklif

Genellikle Hoval websitesindeki hiçbir eleman website kullanıcısına bağlayıcı teklif olarak sunulamaz. eğer bir teklifi doğrulamak üzere ya da istisnai durumlarda websitesi aracılığıyla bağlayıcı bir teklif yapmak üzere bir kullanıcıyı davet etme eğiliminde olursa, maksadını açık ve net bir biçimde declare edecektir. Bu konu hakkında herhangi bir kuşku duyulması durumunda, kullanıcı Hoval’in bu tarz bağlayıcı bir teklif yapma eğiliminde olmayacağını bilmesi gerekmektedir.


4. Telif Hakkı

Tüm haklar saklıdır. Hoval web sitesindeki tüm içerik Hoval mülkiyet haklarına tabidir. Hoval’in yazılı izni olmadan her çeşit kopyalama, yayma, değer biçme ve çıkarma yasaktır. Hoval web sitelerinde indirme amacıyla sağlanan tüm bilgiler, yalnızca bilgilendirme amaçlı ve Hoval ürünleri ve sistem çözümlerinin temini ve planlaması amacıyla kullanılabilir.


5.Hoval internet portalı

Hoval internet portallarının temini sadece Hoval’in takdirinde gerçekleştirilmiştir. Kullanıcı Hoval internet portalına erişim mütabakatı üzerinde herhangi bir hak iddia edemez. Hoval, Hoval online portalını, gerekçe göstermeksizin engelleyebilir ya da askıya alabilir.Hoval tarafından atanan kullanıcı kimliği, şifre  ve Hoval online portalda bulunan bilgiler kişisel ve gizlidir. Şifre ve/veya bilgilerin Hoval’in onayı olmadan ifşa edilmesi yasaktır. Kullanıcı tarafından sağlanan, kullanıcı kimliği için gerekli bilgilerin doğru ve anlaşılır olmalıdır. Herhangi bir  yasağın ihlal edilmesi durumunda, Hoval kullanıcının internet  portalına erişimini engeller ve tazminat talep etme hakkına sahip olur. Söz konusu şartları ve garantiyi kullanırlar ve sorumluluk reddi Hoval internet portal tarafından sağlanan kullanım bilgilerine uygun olarak uygulanır.


6. Sorumluluk Reddi

Hoval websitesini ziyaret eden kullanıcı, sitede bulunan bilgilerin kullanımı ve önerilen tekliflerin meydana getirilmesinden sorumludur.

Hoval hiçbir kısıtlama olmadan,  kullanıcı ya da bağlantı erişimi olan üçüncü şahıslardan, Hoval websitesi kullanımından ya da üçüncü şahısların websitelerinin kullanımından doğan bilgilerin kullanımından kaynaklanan direk ve dolaylı hasarlar,kaza kaynaklı hasarlar, hata kaynaklı hasarlar ya da hataya bağlı maliyet ve kayıp hasarlarını üstlenmemektedir. Bu websitelerde bulunan bilgileri kullanan olaylarda sorumlulluk reddinin aynı kapsamda uygulanabilmesi imkansız hale getirilmiş ya da herhangi bir sebep için kullanıcı kısıtlanmıştır.

Sorumluluk hususu özellikle kar kaybında, internet kullanımında meydana gelen  kullanım kesintisi,hatalar,virüsler,zararlı etkenler,terrorist saldırıları gibi üçüncül etkenlere bağlı performans düşüşlerinde ve program ve bilgi sistemindeki diğer verilerin kaybolması durumunda tamamıyle göz ardı edilir. Bu prosedür aynı zamanda, Hoval websitesindeki bu tarz sorunlar olması halinde güvenliğin aksaması durumunda da yine uygulanır.Copyright 2015 -  Hoval Aktiengesellschaft

Son güncelleme tarihi 21.04.2015